Неділя, 18.08.2019, 03:15
Вітаю Вас Гість | RSS

Старопетрівська ЗОШ І-ІІ ступенів

Меню сайту

Звіт директора

Звіт

директора Старопетрівської ЗОШ І-ІІ ступенів

про свою діяльність за 2017-2018 н. р.

перед колективом, батьками та громадськістю на загальних зборах

 

            Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підбити деякі підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2017-2018 навчального року.

            На цих загальних зборах ми керуємося Положенням про порядок звітування директора Старопетрівської ЗОШ І-ІІ ступенів перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування школи.

            Як директор школи у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувався Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Старопетрівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів є самостійною юридичною особою, має свої рахунки у державній казначейській службі, входить до складу Осипенківської сільської об'єднаної територіальної громади .

У 2017-2018 навчальному році в школі працювали 17 педагогічних працівників і 11 працівників із числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершили  67 учнів у 9 класах, середня наповнюваність класів становить близько 7,4 учнів.

Сьогодні освіта займає провідне місце у стратегії державної політики країни.

На відміну від традиційної освітньої моделі, що базується на пріоритеті простого засвоєння і відтворення інформації, головною метою навчання у ХХІ столітті стає всебічний розвиток людської особистості як рівновеликої цінності.  Демократичне спрямування навчання дає людині можливість підготуватися до життя у швидкоплинних змінах соціокультурних умов і професійної діяльності.

          Оновлення освіти полягає в переході на новітні педагогічні та управлінські технології. А тому на навчальний заклад покладаються нові вимоги: заклад має довести свою спроможність розв’язувати на сучасному рівні як традиційні, так і нові завдання, бути гарантом культурного і морального розвитку народу; довести відповідність освітнього процесу державним освітнім стандартам.

Головними завданнями загальноосвітньої школи на території села є:

 • реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища села;
 • створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти;
 • надання якісних освітніх послуг (навчання і виховання) молоді шкільного віку.

            Діяльність директора школи і всього пед. колективу була спрямована на задоволення потреб населення мікрорайону школи в освіті та дотримання державних вимог її рівня і обсягу відповідно до ст.53 Конституції України, Законів  України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови» та на виконання «Програми  розвитку загальної середньої освіти Бердянського району на 2017–2020 роки».
            У 2017–2018 н. р. робота шкільного колективу була спрямована на єдину методичну тему «Підвищення рівня професійної майстерності педагога як умова всебічного розвитку учнів та формування ключових компетентностей успішної особистості» з метою врахування можливостей  кожної  дитини, підвищення її  рівня навченості, розвитку компетентної творчості. Враховуючи рівень навчально-виховного процесу в школі за минулий навчальний рік педагогічний колектив працював над вирішенням поставлених завдань, а саме:

  1. Розвиток пізнавальних інтересів учнів шляхом залучення їх до участі в предметних олімпіадах, конкурсах, змаганнях та ін.
  2. Удосконалення системи роботи із здібними учнями школи.
  3. Піднесення ролі домашніх завдань у формуванні інтересу до навчання.
  4. Виховання патріотизму, почуття людяності, доброти, справедливості, власної гідності, свідомої  дисципліни та обов’язку.

            На виконання п.2. ст.35 закону України «Про освіту» та Постанови КМУ від 12.04.2000 р. № 646 ведеться систематичний і належний облік дітей і підлітків шкільного віку у мікрорайону школи.

            Станом на 08.06.2018 року всього у мікрорайоні села 92 чол. шкільного віку і всі вони охоплені навчанням.   Це результат  позитивної   роботи адміністрації і колективу школи.

            На початку навчального року у школі було 69 учнів, за навчальний рік прибуло 2  учнів, вибуло також 3 учні. На кінець навчального року є 67 учнів.

            Протягом останніх років зберігається контингент учнів у школі і наповнюваність класів; але демографічна ситуація, яка склалася в нашій державі показує на його зниження.

            Основними заходами директора школи і адміністрації школи щодо збереження контингенту учнів були і залишатимуться:

 • забезпечення навчального процесу педагогічними кадрами та їх доцільна розстановка;
 • формування варіативної частини робочих навчальних планів що враховує інтереси учнів і забезпечує їх розвиток, розширює обрану спеціалізацію загально світоглядного спрямування; (вивчення інформатики у 2-9 класах; предметів за вибором: історія, екологія рідного краю);
 • забезпечення гарячого харчування: учнів 1-4 класів та  5-9 класів за батьківські кошти; за бюджетні кошти здійснюється харчування 7 учнів пільгових категорій.
 • покращення матеріально-технічної бази школи; (комп’ютерна техніка, опалювальна система, освітлення класних кімнат).

            Закінчили навчання, склали ДПА 5 учнів 9 класу, цього начального року і всі мають намір продовжити навчання і здобути середню освіту: Бердянський машинобудівний професійний ліцей № 19 – 1 чол, Бердянський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету – 1 чол, Київський військовий ліцей імені Івана Богуна – 1 чол.; 10 клас Новопетрівська ЗОШ І-ІІІ ст. – 2 чол.

 

    Із 8 учнів випусків 2017 року навчаються і здобувають освіту і спеціальність:  Бердянський економіко-гуманітарний коледж ДПУ № 9  - 3 чол; Державний навчальний заклад «Бердянський центр професійно-технічної освіти» № 25 – 1 чол, Бердянський машинобудівний коледж – 1 чол, Бердянський машинобудівний професійний ліцей № 19 – 1 чол,   Військовий ліцей – 1 чол.;  Запорізький ліцей залізничного транспорту № 14 – 1 чол,

             Із 5 учнів випусків 2016 року навчаються і здобувають освіту і спеціальність: Бердянський машинобудівний професійний ліцей №19 – 3 чол. Бердянський машинобудівний коледж ЗНТУ – 1 чол, 10 клас Новопетрівська ЗОШ І-ІІІ ст. – 1 чол.

            Всі учні школи протягом 2017-2018 н. р. відвідували школу, охоплені навчанням, успішно закінчили навчальний рік. Це також позитивний результат роботи директора школи і всього колективу школи.

            Колектив школи цілеспрямовано проводить роботу щодо охорони прав дитини, оформлено шкільний стенд, працювала скринька довіри. Класні керівники проводили бесіди, виховні години щодо Декларації прав дитини, про громадянство України, про Конвенцію прав дитини. Також систематично протягом навчального року запрошувалися спеціалісти районних служб, які проводили бесіди з учнями школи.

            Склалася система роботи взаємодії школи, відділу освіти, сільської ради, служби у справах сім’ї, яка забезпечила досягнення позитивної динаміки охоплення повною загальною середньою освітою молоді і ця робота буде продовжуватися у новому 2018-2019 навчальному році.

            Протягом 2017-2018  навчального року задовільно здійснювався безкоштовний підвіз учнів до місця навчання і додому  шкільним автобусом Новопетрівської ЗОШ І-Шст.

            Для вчителів, що проживають за межами с. Старопетрівка – 75%, пільговий проїзд не надавався уже одинадцятий рік.

            Житла для молодих спеціалістів у селі школа немає, немає його і в сільської ради. І це дуже велика соціальна проблема у вирішенні кадрового питання.

            Проводиться постійно протягом року профорієнтаційна робота з учнями, зустрічі з людьми різних професій, працівниками районного центру зайнятості і його директором Чепурною М.Д., агітаційними бригадами ВПЛ № 9,19.

            Але випускники школи не бажають здобувати професію вчителя, вихователя, культурного працівника, жити у своєму рідному селі і працювати на своїх жителів. Над цією проблемою школі разом з батьками треба працювати в наступні роки, передбачається потреба в цих кадрах, будуть робочі місця.

             Регулярно протягом 2017-2018 н. р. школа забезпечувалася автотранспортом для поїздки учнів на спортивні змагання, олімпіади, конкурси, екскурсії, виховні заходи, а це дало можливість нашим дітям ще раз реалізувати свої творчі таланти, здібності і можливості на рівні району, захистити школу і вибороти призове місце.

            Є побажання щоб з розумінням керівники  організацій ставилися до наших прохань і  надавали  допомогу в новому 2018-2019 навчальному році.

            Протягом 2017-2018 н. р. школа працювала за п’ятиденним навчальним тижнем. Робочий навчальний план складений на основі Типових навчальних планів початкової школи з навчанням українською мовою та вивченням російської мови,   та 5-9 класів з українською мовою навчання.

            З 1 класу учні вивчають російську мову та англійську, а з 2 класу починають вивчати інформатику.

            Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією інваріативної складової, сформованої на державному рівні та варіативної складової, у якій не передбачені години у цьому навчальному році у зв’язку з фінансовими обмеженнями.

            Роботу школи щодо виконання Закону України «Про мову» вважаю задовільною, адже школа українськомовна, документи ведуться державною мовою, навчальні предмети викладаються державною мовою, учні вивчають іноземні мови (англійську, російську мови).

            Вже декілька років підряд колектив школи займає призові місця за рейтингом серед шкіл І-ІІ ступенів району – це позитивний результат наполегливої роботи, динаміка росту, стабільність роботи адміністрації школи і всього педагогічного, трудового колективу.

Ці досягнення треба утримати і в наступні роки, тому є можливі резерви для роботи в новому н.р.:

 • покращення результатів учнів по предметних олімпіадах на районному рівні, збільшення кількості навчальних предметів;
 • дієвість методичної роботи в школі, результативний обмін досвідом і вихід за межі школи на рівень району;
 • забезпечення систематичного відвідування школи учнями, зменшення кількості пропусків уроків.

       У школі діє система методичної роботи. Завершили роботу над проблемною методичною темою «Використання інноваційних  технологій навчання у навчально-виховному процесі,як засіб формування успішної компетентної особистості», узагальнили досвід роботи, підвели підсумки. Другий рік педколектив працює над проблемою «Підвищення рівня професійної майстерності педагога як умова всебічного розвитку учнів та формування ключових компетентностей успішної особистості». Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада, що працює на базі шкільного методичного кабінету.

            До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають  вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання тощо. Забезпечені умови роботи шкільних МО учителів початкових класів, класних керівників, школи молодого вчителя, теоретичного семінару,  участь  вчителів  школи  у  роботі  районних  методичних об’єднань  по навчальних предметах. Вчитель школи Жигула О.В. взяла участь у обласному  конкурсі «Освіта Запорізького краю - 2018»,зайняла призове місце і буде приводити у серпні майстер-клас очно. Учитель школи Зіньковський В.П. приймав участь у конкурсі «Учитель року – 2017» - де посів П місце серед вчителів Берянського району  в номінації «фізична культура». Широко впроваджуються в практику роботи вчителів інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто вчиться і ти хто навчає. З кожним роком нові технології на уроках застосовує все більше педагогів школи. У навчально-виховному процесі використовується інтерактивні технології продуктивного навчання.

У 2017-2018 навчальному році атестувалися 5 учителів школи. За результатами атестації 3 педагогам підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст другої категорії» присвоєно  1 вчителю школи, продовжено на п’ять років кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» 1 вчителю. 

Педагоги школи активно залучаються до роботи в районних семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях тощо.

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на достатньому рівні.

ІV. Навчальна діяльність учнів

Результати навчально-виховного процесу   за 2017-2018  н.р.

Із 67 учнів   1-9 кл. атестувалися у балах 58 учнів  2-9 кл.;

не атестувалися в балах 9 учнів 1 класу.

            На кінець навчального року засвоїли навчальні предмети на рівні:

високий – 10 чол.            (17,2%)           середній – 27 чол.              (46,6%)

достатній – 20 чол.          (34,5%)           початковий – 1 чол.           (1,7 %)

            Якість знань по школі становить 51,7% (30 учнів),  це більше ніж у минулому навчальному  році на 10 %.

            Залишається високою частка дітей – 27 чол. (46,6%),  що навчаються на середньому рівні, на 5% менше ніж у минулому навчальному році. Це є нашим резервом, особливо  учні достатнього рівня навчання,  що мають одну-дві оцінки середнього рівня з окремих предметів, і з ними більше треба працювати у новому 2018-2019 навчальному році.

У 2017-2018 н. р. за результатами шкільного етапу на ІІ (районний) етап олімпіад були направлені двоє учнів: учениця 5 класу Жигула А. (вчитель Кеда О.О.) взяла участь у районній олімпіаді з математики, де зайняла ІV місце. Учениця 7 класу Поросюк Є. (вчитель Жигула Л.М.) взяла участь у районній олімпіаді з української мови.

У конкурсі знавців української мови імені П. Яцика приймали участь 3 учениці (Кригіна К., Горбенко А., Поросюк Є., які посіли ІІ-ІІІ місця призові місця – вчитель Жигула Л.М.), у міжнародному мовно-літературному конкурсі ім. Т.Г. Шевченка приймала участь одна учениця (Кіпріянова В. – вчитель Жигула Л.М.).

Щороку учні школи стають активними учасниками Міжнародних та Всеукраїнських інтерактивних конкурсів. Цього року учні взяли участь у конкурсі «Колосок» – 11 учнів, у яких здобули переважно добрі та відмінні результати.

Вихованці нашої школи є постійними обласними призерами таких конкурсів декоративно-ужиткового мистецтва як «Берегиня роду українського» (Коровай Р.,  Поросюк С.), «Моя новорічна мрія» (Коробєйніков Д.), «Народна іграшка» (Поросюк С., Бевзюк М.), «Подаруй мені казку» (Коровай Р.) під керівництвом вчителя Жигули О.В.; у конкурсі з пожежної безпеки «Не жартуй з вогнем» (Денисьонок Д.) – вчитель       Поросюк Т.М.; у конкурсі Мультимедійний Шекспір (Поросюк С.) – вчитель Гамей Г.П.

Школа постійно приймає участь в районній спартакіаді, де зайняла І місце серед шкіл І-ІІ ступенів. В цьому році діти здобули І місця з футболу та баскетболу, ІІ  - з шахів,   легкої атлетики,  тенісу. (вчитель Зіньковський В.П.)

  Всі нагороди учнів, шкільних команд відбувалися на робочих лінійках протягом року, а також були названі на святі «Останній дзвоник» і вручені учням, капітанам команд.

Поради на новий навчальний рік

1. Більшій частині вчителів школи готувати учнів до участі у предметних олімпіадах, брати участь у розвивальних конкурсах.

2. Підтримка творчих здібностей і обдарувань дітей з боку батьків (придбання додаткової літератури, робота з комп’ютером, участь у гуртках та ін.).

            Розвиток своїх здібностей і обдарувань діти продовжують, беручи участь у позаурочній, позакласній роботі, яка проводилася на базі школи, інших навчально-виховних, культурно-освітніх закладів на селі немає. І це є проблемою, зайнятості учнів в позаурочний час.

            У школі протягом 2017-2018 н. р. постійно працювали гуртки:

1. «Умілі руки» (школа) 17 чол. (2- 9 кл.)     - Жигула О.В.

2. З футболу «Юний футболіст»– 19 чол.    - Зіньковський В.П.

3. «Вокальний» - 15 чол (2-9 кл.)                - Дудіна Л.Н.                                

            Окремі учні школи  (17 чоловік)  відвідують різноманітні  гуртки села та міста Бердянськ: хореографічний гурток «Перлина», художня школа, музична школа, ДЮСШ, школа вітрильного спорту «Фрегат».

            Більша частина учнів школи охоплені цією формою роботи і зайнятості, і мають добрі результати.

            Але слід відмітити, що наші діти мають нестійкі інтереси протягом року або іншого великого періоду до такого роду занять. Інтерес втрачається із-за того, що в них не виходить виконувати  поставлені  завдання, не мають матеріалів, не можуть здолати перешкоду.

Проблеми: мале пед. навантаження;   кадрові: низька оплата праці, відсутність власних кадрів.

 

Залучення педагогічної та батьківської громадськості

                   до  управління,  його діяльність, співпраця з громадськими організаціями.

            В школі працює рада школи в кількості 18 чол. до її складу входять вчителі, батьки та учні школи, голова ради – Жигула Л.М.

            Батьківський комітет школи із 10 чол. – очолює голова батьківського комітету Бобрулько Т.О. від батьків 6 класу. Учнівський комітет – голова Поросюк С.

            Адміністрація, колектив школи активно співпрацюють з усіма громадськими організаціями села Старопетрівка і Осипенківської сільської ради.

            Згідно плану роботи школи постійно проходили засідання ради школи, педагогічних рад, батьківського комітету, приймалися відповідні рішення.

            Проведено 2 загальношкільних батьківських зборів, де звітували про навчально-виховну роботу адміністрація школи, виступали з доповідями, методичними порадами вчителі школи.

            Колектив школи брав активну участь у всіх заходах, які проводилися на території села Старопетрівка, був сам організатором їх проведення  на території сільської ради.

            Плануємо так і далі активно співпрацювати з усіма громадськими організаціями, вирішувати поставлені завдання задля блага нашої громади.

 

Вжиті директором заходи щодо зміцнення

та модернізації  матеріально-технічно  бази школи

            Будівля школи складається з 5 пристосованих корпусів, які знаходяться в задовільному стані завдяки нашої спільної роботи (адміністрація, батьківський комітет, працівники школи).

            Приміщення і матеріально-технічна база школи відповідають реалізації завдань освітніх програм і звичайно потребують оновлення і модернізації.

            За 2017-2018 н.р. за бюджетні кошти проведено обробку вогнезахисною сумішшю дерев’яних конструкцій даху будівель школи, встановлено пожежну сигналізацію; виготовлено проекти, закуплено і замінено газові лічильники, встановлено вузол дистанційного обліку спожитого газу,  придбано 3 компютери, один ноутбук, інтерактивну дошку, школу підключено до швидкісного каналу глобальної мережі Інтернет, обладнано точку доступу wi-fi, за допомогою якої стало можливим підключення довільних інформаційно-комунікаційних пристроїв до шкільної мережі та постійний вихід в Інтернет. Створено і працює сайт школи (за спонсорські кошти).

            Спонсорська допомога:

            Більше спонсорської і іншої фінансової допомоги школі за 2017-2018 рік не надавалося.

            Надавалася допомога батьків у поточному ремонті класних кімнат, коридорів школи, спортивної кімнати, підготовка до нового навчального року.

Плануємо на 2018-2019 н.р.

1.Відремонтувати і придбати нові комп’ютери, встановити сигналізацію класу, замінити меблі, встановлення вентилятора і його покупка, лампи індивідуального освітлення на робочі місця.

2. Заміна вхідних дверей центрального корпусу.

3. Ремонт стелі і  даху у корпусі № 3.

4. Ремонт відмостки центрального корпусу.

            Вжиті директором школи заходи щодо забезпечення школи кваліфікованими кадрами та доцільна їх розстановка.

            Протягом 2017-2018 н.р. школа укомплектована педагогічними кадрами. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів (у тому числі обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики.

На теперішній час в школі працює 13 вчителів і 3 сумісників.

            Всі навчальні предмети в школі викладають спеціалісти.

            Але проблема забезпечення школи молодими педагогічними  кадрами на майбутнє існує. Їх треба готувати із своїх випускників, так як для інших немає шкільного житла, дорогий проїзд автобусом із міста та інші.

 За якісним складом педагогічних працівників розподіл такий:

                За стажем роботи:            понад 30 років          – 5 чол.

                                                           понад 20 років        – 2 чол.

                                                           понад 10 років          – 3 чол.

                                                           понад 5 років                        – 2 чол.

                                                           молоді спеціалісти   – 4 чол.

            За категоріями:                     вища категорія                  – 1 чол.

                                                           спец. І категорії              – 6 чол.

                                                           спец. ІІ категорії             – 4 чол.

                                                           спеціаліст                        – 5 чол.

 

            За освітою:                            вища освіта               – 15 чол.

                                                           спеціальна               – 1 чол.

            Час диктує все нові й нові вимоги до вчителя, тому необхідним для педагога нині є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою. Частина педагогів школи пройшли навчання, пов’язане з вивченням інформаційних технологій, мають комп’ютер і працюють на ньому. Перспектива в освіті така, що років через три учитель, який не володіє навичками роботи на комп’ютері та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам і не зможе ефективно і якісно забезпечувати навчально-виховний процес з учнями. Адміністрація школи  створює для цього умови: протягом навчального року працює Інтернет, кожен бажаючий ним користується, педагоги направляються на курси, семінари.

Перевірки управлінської діяльності директора школи, адміністрації школи та тематичні перевірки стану викладання навчальних предметів у 2017-2018навч. році спеціалістами відділу освіти визнані такими, що відповідають сучасним вимогам і оцінені на добре.

 

Із 16 педагогів школи:     проживають у селі – 5 чол.

                                          приїздять із:        с. Новопетрівка    – 3 чол.

                                            с.Осипенко      - 1 чол.

                                           м. Бердянськ       –  7 чол.

            З питань дотримання трудового законодавства працівниками школи, виконання нормативних документів МОН України, своїх  професійних обов’язків адміністрація регулярно проводила наради при директорові, педагогічні ради, методичні та робочі наради, співбесіди з окремими працівниками, вивчення стану їх роботи, що дало змогу забезпечити дисципліну, порядок і результати навчально-виховного процесу в школі протягом всього навчального року.

            Забезпечено умови роботи школи в осінньо-зимовий, весняний період, роботу школи в умовах карантину, тепловий режим, режим освітлення і забезпечення питною водою.

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників школи

у 2017-2018 н.р.

            Значна увага протягом 2017-2018н.р. приділялася збереженню і розвитку взаємозв’язку  діяльності школи і учнівських сімей.

           З цією метою вивчалися житлово-побутові, соціальні, психологічні умови в сім’ї кожної дитини.

            Проводилася постійна робота на запобігання негативному впливу соціального середовища на виховання дітей, на дотримання прав і свобод учасників навчально-виховного процесу, запобігання проявам насильства, жорстокості, вживання наркотиків, алкоголю, куріння.

            Щорічно проводяться медичні огляди учнів (серпень, жовтень) і працівників школи (червень, серпень).

            Протягом навчального року учні знаходяться під медичним наглядом мед. працівників  ФАПу села – роботу виконують добре.

            Бажаючих пройти оздоровлення по санітарно-курортній путівці протягом навчального року не було, путівки пропонувалися.

            На оздоровлення влітку вчителям було виплачено у 2017 році і буде виплачено влітку 2018 року посадовий оклад.

            Здійснювалася соціальна підтримка та матеріальна допомога дітям пільгового контингенту:

 • дітям під опікою (Самойленко Ш.),пропонувалися путівки(Огаркова оздоровлювалася).

Випадків дитячого травматизму серед учнів школи не було.

 

Моральне і матеріальне заохочення.

Учні школи протягом 2017-2018 навч. року нагороджувалися: 9 учнів одержали Похвальний лист МОН України;  грамотами, подяками  директора школи:

 • за участь  і перемогу у конкурсах, змаганнях;
 • за спортивні успіхи; активну участь у житті школи і класу;
 • солодкими подарунками  учні школи на святі Новий рік.

Всі ці нагороди і подарунки вручалися на святкових лінійках, вечорах.

Вчителі школи отримали посадовий оклад на оздоровлення у 2017 р та отримають у 2018 р.;

Управління школою здійснюється згідно з річним планом роботи, планом внутрішньо шкільного контролю та календарних планів учителів-предметників і виховної роботи класних керівників. Така система планування, відпрацьована в школі й заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їхньої діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи. Сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

Ураховуючи сучасні реалії, стиль керівництва нашою школою є близьким до демократичного, оскільки більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи.

Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а задля позитивного кінцевого результату. Завдяки такому стилю керівництва в школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи, як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей шанобливе, вимогливість поєднується зі справедливістю, спілкування ввічливе, рідко з нотками наказування. Учителям надається більше самостійності, що відповідає їх кваліфікації і характеру роботи, створюються необхідні умови для самореалізації.

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на достатньому рівні.

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Серпень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Copyright MyCorp © 2019
Сайт управляється системою uCoz